Suomi | Svenska

 


Gravsten med inbyggda "Hjärtat -lykta".
Detta fotografi är skyddat enligt ikraftvarande lag, kopiering,
ö verlåtelse eller annan användning förbjuds, anmälan om olovlig användning ombedes.

Gravstenar, textkompletteringar, restaurering av
gamla gravvårdar samt gravvaser och gravlyktor.

 


Gravstenarna tillverkas helt o hållet i Österbotten – därför kan vi sälja stenarna speciellt förmånligt monterade på graven.